Ledenkapitaal EC de Broekstreek

Over de Mussels

Waar rendement centraal staat

Eind augustus 2021 is de coöperatie project De Mussels opgericht door lokale energie coöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. In deze gemeente wordt jaarlijks door de inwoners ruim 20 miljoen euro uitgegeven aan energie. Daarvan gaat een groot deel naar buitenlandse energiebedrijven. Dat kan anders als het aan de energiecoöperaties ligt: duurzame energie lokaal opwekken en verbruiken. Door deze energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. Wanneer je dit combineert met maximale participatie en eigenaarschap door inwoners en bedrijven van de energie-opwekfaciliteiten, zorg je ook voor een financiële kringloop, doordat de investeerders en eigenaren tevens de gebruikers zijn van hun eigen opgewekte energie. Dit zorgt voor draagvlak en betrokkenheid.

De lokale energie coöperaties werken samen om het zonnepark De Mussels te exploiteren en zo de geldstromen in Midden-Drenthe te houden.

Investeren in het project

Wij willen de inwoners van de Broekstreek de kans geven om mee te kunnen profiteren van de opbrengsten van het park. Daarom willen we naast crowdfunding (zie hieronder) ook ledenkapitaal werven. (U kunt al investeren vanaf €250,-.)

Het ledenkapitaal gebruikt EC de Broekstreek om een eigen kapitaal in te brengen

De opbrengst van de aandelen zal worden uitgekeerd in de vorm van een vast gemiddeld rendement van 4,5% per jaar voor de eigenaar van de participatie. Hoewel we ons niet kunnen voorstellen dat het gebeurd zou zich een slecht jaar kunnen voordoen zodat het niet mogelijk is dit uit te betalen. Het recht op de vergoeding blijft gehandhaafd en wordt dan in latere jaren uitbetaald. 

(In goede jaren is het rendement hoger en zal het meerdere verdeeld worden tussen uw Coöperatie om projecten te doen in de naaste omgeving en uzelf als overwinst.)

Jaarlijks zullen wij u verslag doen van de projectresultaten via een nieuwsbrief.

De lokale energie coöperaties werken samen om het zonnepark De Mussels te exploiteren en zo de geldstromen in Midden-Drenthe te houden.